منم گدای فاطمه

شهادت مادرم زهرا افسانه نیست

منم گدای فاطمه

شهادت مادرم زهرا افسانه نیست

روزگار غریبی است دخترم! دنیا از آن غریبتر!
این چه دنیایی است که دختر رسول خدا را در خویش تاب نمی آورد؟
این چه روزگاری است که «راز آفرینش زن» را در خود تحمل نمی کند؟
این چه عالمی است که دردانه ی خدا را از خویش می راند؟
روزگار غریبی است دخترم.دنیا از آن غریبتر.
آنجا جای تو نیست.
دنیا هرگز جای تو نبوده است.
بیا دخترم.
بیا.
تو از آغاز هم دنیایی نبودی.
تو از بهشت آمده بودی.
تو از بهشت آمده بودی...
"کشتی پهلو گرفته"
"سید مهدی شجاعی"

طبقه بندی موضوعی

۶۲ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۹ اسفند ۹۳ ، ۱۵:۱۳
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۰۲
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۸ اسفند ۹۳ ، ۱۸:۱۸
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۵۱
امیرمهدی ایقانی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۳۵
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۱۳
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۱۰
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۷ اسفند ۹۳ ، ۲۰:۰۷
امیرمهدی ایقانی

از این متن دکتر الهی قمشه ای خیلی لذت بردم . 

ﺍﮔﺮ می خوﺍﻫﯽ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﺪ

ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮔﺮﻩ ﻧﺰﻥ


ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺭﺍﺣﺖ ...


ﺗﻮ ﮐﻪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﯽ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺣﺎﻟﺸﺎﻥ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ..


ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﺍﻧﯽ چقدﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﻣﻬﻢ ﻭ ﻋﺰﯾﺰ ﻫﺴﺘﯽ؟


ﮐﺎﻓﯿﺴﺖ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﺳﺮﺍﻏﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﮕﯿﺮﯼ !


ﻧﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﻟﻮﺱ ﮐﻨﯽ، ﻧﻪ ﻫﺮﮔﺰ .


ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺭﻭﺯﯼ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﯼ ﺳﺮﺍﻍ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﺯ ﺣﺎﻝ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ ﮐﻦ.


ﺩﺭ ﺍین صورت ﯾﺎ ﺩﻟﺘﻨﮕﺖ می شوند ﻭ ﯾﺎ ﻓﺮﺍﻣﻮﺵ می کنند !


ﺍﮔﺮ ﺩﻟﺘﻨﮓ ﻭ ﻧﮕﺮﺍﻧﺖ ﺷﺪﻧﺪ ﻗﺪﺭﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ


ﻭ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻗﯿﻤﺘﯽ ﮐﻪ ﺷﺪﻩ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ


ﻭ ﺍﮔﺮ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ، به

 رﺍﺣﺘﯽ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﺸﺎﻥ ﮐﻦ ...


 ﺍﯾﻨﺎﻥ ﻫﻤﺎن هاﯾﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﺱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺁﻣﻮﺧﺘﻨﺪ !


ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺟﻪ ﻭ ﺗﺎﺋﯿﺪ..


ﺁن ها ﺑﺎﺑﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺣﯽ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻬﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻘﺪ ﺍﺯ ﺗﻮ ﻃﻠﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ..


گویا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﺁن ها ﺑﺪﻫﮑﺎﺭﯼ..


ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺱ ﺩﺭ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﺖ ﺗﻮ ﺭﺍ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺭﺍﺿﯿﺸﺎﻥ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﯼ..


ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻧﯿﺖ ﻧﯿﺴﺖ..

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۴۹
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۲۳
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۵ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۱۹
امیرمهدی ایقانی

دو واقعیت فقر فرهنگی مردم!


چارلی چاپلین : 

من هر قدر با کار طنز، کوشش کردم تا مردم " بفهمند" 

اما آنها  فقط " خندیدند "  !


 

امام سجاد (ع) :  

پدرم با برترین مردان زمان خویش در خون  غلطید تا مردم " بفهمند" اما آنان فقط"  گریه کردند "  ! ...

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۲۳:۰۶
امیرمهدی ایقانی

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﺑﺎ ﺟﻮﺭﺍﺏ ﺁﻗﺎﺵ ﺑﺒﻨﺪﻩ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻮﯼ ﺁﻗﺎﺵ

ﻫﻤﺮﺍﺵ ﺑﺎﺷﻪ

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎﯾﯿﺶ ﻣﯿﮕﻪ ﺯﻥ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺷﻮ ﺑﺮﯾﻢ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﺑﭽﺮﺧﯿﻢ ﺑﮕﻪ ﻭﺍﯾﺴﺎ ﺁﺭﺍﯾﺸﻤﻮ ﭘﺎﮎ ﮐﻨﻢ ﭼﺸﻢ

.

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻣﯿﻮﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﮕﯿﺮﻩ ﺑﺬﺍﺭﻩ ﺩﻫﻦ ﺁﻗﺎﺷﻮﻥ

ﺑﮕﻪ ; ﮔﻮﺷﺖ ﺑﺸﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺘﻮﻥ ﺳﺎﯾﻪ ﺑﺎﻻ ﺳﺮﻡ

.

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺟﻮﺭﺍﺑﺎ ﺁﻗﺎﺷﻮﻧﻮ ﻣﯿﺸﻮﺭﻩ

ﺑﮕﻪ ; ﺍﯼ ﺟﺎﻧﻢ ﭼﻘﺪ ﮐﺜﯿﻔﻮ ﺑﻮ ﮔﻨﺪﻭﺱ ﺁﻗﺎﻣﻮﻥ

ﻓﺪﺍﺵ ﺑﺸﻢ

.

.

.

ﺩﺧـﺘـــــﺮﯼ ﮐﻪ ﺟﻮﺍﺩ ﯾﺴﺎﺭﯼ ﮔﻮﺵ ﻣﯿﺪﻩ ﺩﺧﺘـــﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ !!!

ﻻﻣﺼﺐ ﺯﻥِ ﺯﻧﺪﮔﯿــﻬﻬﻬﻬﻪ

.

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﻪ ﻭ ﺁﺷﭙﺰﯾﺶ ﺧﻮﺏ ﺑﺎﺷﻪ

ﺍﺧﻼﻗﺶ ﺑﺎ ﮐﺘﮏ ﺩﺭﺳﺖ ﻣﯿﺸﻪ

.

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺑﺠﺎﯼ ﻭﺍﯾﻤﮑﺲ ﻃﺮﺯ ﺍﺳﺘﻔﺍﺩﻩ ﺍﺯ ﻭﺍﯾﺘﮑﺲ ﺭﻭ ﺑﻠﺪ ﺑﺎﺷﻪ

.

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﺍﺯ ﺧﻮﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎﺵ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﺩ ﺍﺯ ﻣﭻ ﺗﺎ ﮐﺘﻒ ﺍﻟﻨﮕﻮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ

ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺵ ﻫﯽ ﺑﻔﺮﻭﺷﻪ ﺑﺰﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﻪﺯﺧﻤﯽ

.

.

.

ﺯﻥ ﺑﺎﺱ ﻭﻗﺘﯽ ﺁﻗﺎﺵ ﺧﺴﺘﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﺎﺩ ﺧﻮﻧﻪ ﯾﻪ ﺗﺸﺖ ﺁﺏ ﺑﯿﺎﺭﻩ ﭘﺎﺷﻮ

ﺑﺸﻮﺭﻩ ﺑﻌﺪﺵ ﺁﺏ ﺗﺸﺘﻮ ﺑﺨﻮﺭﻩ ﺑﮕﻪ ﺑﺴﻼﻣﺘﯽ ﺍﻗﺎﻣﻮﻥ.

.

.

.

.

.

.

. ﺍﻗﺎﯾﻮﻥ ﺍﺯ ﺭﻭﯾﺎ ﺑﯿﺪﺍﺭﺷﻦ. ﺑﺴﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﻮﺵ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﻬﺘﻮﻥ

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۴۱
امیرمهدی ایقانی

روزی امیر کبیر با شنیدن خبر شیوع بیماری حصبه در ایران وموثر واقع نشدن تلاش های وی در جهت واکسیناسیون کودکان در مناطق روستایی کشور شروع به گریه کرد . میرزا آقاخان نوری به وی گفتند قربان شما چرا گریه می کنید ؟ شما که تمام تلاش خود را کردید و به وسیله مامورین آموزش دیده ژاندارمری آمپول واکسن بیماری حصبه را تا دم در خونه روستاییان بردید ولی این مردم تحت تاثیر عقاید خرافی وبا این شایعه که مامورین دولت میخواهند بچه های شما را جن زده کنند بچه ها را در خونه ها وزیر علف ها مخفی کرده ومانع تزریق واکسن به کودکان شده وبه علت جهالت ونادانی خودشون باعث مرگ کودکانشان شدند !!

. امیر کبیر در قبال این دلداری میرزا گفت : 

 ''من نه تنها مسئول جان این ملت هستم بلکه مسئول جهل آنها نیز هستم . ''

بزرگی می گفت :فقــــــــــــر ، گرسنگی نیست ، عریانی هم نیست . فقر، چیزی را ” نداشتن” است.

فقـــــــــــــــر ، همان گرد و خاکی است که بر کتاب های فروش نرفته ی یک کتاب فروشی می نشیند.

فقــــــــــــــر ، شب را بی غذا سر کردن نیست،فقر ((روز را بی اندیشه سر کردن )) است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۷
امیرمهدی ایقانی

👍👍👍👍

توی یک جمع نشسته بودم بیحوصله بودم طبق عادت همیشگی مجله را برداشتم ورق زدم مداد لای آن را برداشتم همینکه توی دلم خواندم سه عمودی

یکی گفت بگو بلند بگو

گفتم یک کلمه سه حرفیه 

از همه چیز برتر است

حاج آقا گفت : پول

تازه عروس مجلس گفت : عشق

شوهرش گفت : یار

کودک دبستانی گفت : علم

حاج آقا پشت سر هم گفت : پول اگه نمیشه طلا ، سکه 

گفتم : حاج آقا اینها نمیشه 

گفت : پس بنویس مال

گفتم : حاج آقا بازم نمیشه 

گفت : جاه

خسته شدم با تلخی گفتم : نه نمیشه 

دیدم ساکت شد 

مادر بزرگ پیر گفت :عمر

سیاوش که تازه از سربازی آمده بود گفت : کار

محسن خندید و گفت : وام

یکی از آن وسط بلند گفت : وقت

یکی گفت : آدم

دوباره یکی گفت : خدا

خنده تلخی کردم و مداد را گذاشتم سرجایش اما فهمیدم تا همه شرح جدول زندگی کسی را نداشته باشی حتی یک کلمه سه حرفی آن هم درست در نمی آید باید جدول کامل زندگیشان را داشته باشی بدون آن همه چیز بی معناست هرکس جدول زندگی خود را دارد هنوزبه آن کلمه سه حرفی جدول خودم فکر میکنم،،،،،،،

شاید کودک پابرهنه بگوید کفش

کشاورز بگوید برف

لال بگوید حرف

ناشنوا بگوید صدا

نابینا بگوید نور

ومن هنوز درفکر

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۴ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۳۳
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۰۸
امیرمهدی ایقانی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۲:۰۱
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۵۸
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۵۳
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۵۲
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۲۱:۲۶
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۲ اسفند ۹۳ ، ۱۹:۰۶
امیرمهدی ایقانی

مجری: بچه ها امتحان ریاضی امروز چطور بود؟ بیست میشین دیگه؟

کلاه قرمزی: آقای مرجی اینهمه امید رو یه جا نگه ندار میان به جرم احتکار میبرنت ها!

مجری: اشکالی نداره،ایندفعه بیشتر باهاتون کار میکنم که حتماٌ بیست شین

پسرعمه: یعنی این تلاشی که شما واس درسخون شدن ما میکنی رو اگه مسئولین واس رفع تحریمها میکردن الآن دلار 200تومن بود!

مجری: آخه چرا شما دوتا انقدر خنگین!؟

کلاه قرمزی: ما خنگ نیستیم،خاصیم!

مجری: خدایا یه عقلی به اینا بده یه پولی به من!

پسرعمه: خدایا من عقل به دردم نمیخوره،بجاش یه پلی استیشن ورمیدارم!


مجری: امروز میخوام یه معما بپرسم ببینم کدومتون از همه باهوش تره

پسرعمه: ای بابا الآن میفهمه من از همه باهوش ترم ریا میشه!

مجری: فامیل دور چرا سرت رو انقدر تکون میدی!؟

فامیل: آقای مجری خیلی وقته از مغزم استفاده نکردم دارم گرم میکنم یه وقت رگ به رگ نشه!

مجری: اون چیه که تو غذامیریزن،اشک آدم رو هم درمیاره!

فامیل: گوشت!

مجری: تا حالا دیدی گوشت اشک کسی رو دربیاره!؟

فامیل: این مقاومت ماست که رفته بالا وگرنه با این پولی که بابت گوشت میدیم باید خون گریه کنیم!

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۲۱ اسفند ۹۳ ، ۰۰:۵۳
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۵۳
امیرمهدی ایقانی

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۴۴
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۰۹:۳۷
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۰۲:۰۲
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۰۲:۰۱
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۵ اسفند ۹۳ ، ۰۱:۵۵
امیرمهدی ایقانی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۴ اسفند ۹۳ ، ۱۳:۵۹
امیرمهدی ایقانی